Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

13 november 2019 – Bijeenkomst t.b.v. zienswijze gaswinning

Beste dorpsbewoner(s),

Op 20 oktober jl. heeft u van Dorpsbelang een email ontvangen m.b.t. de gaswinning in het gebied Leeuwarden 101, het gebied waarbij de boorlocatie aan de Polderdyk in ieder geval in gebruik zal worden genomen.

  • Afgelopen week zijn er 2 bijeenkomsten geweest met informatie over de gaswinning in het hierboven genoemde gebied. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren:
    informatie avond over het schrijven van een zienswijze en de gevolgen van de gaswinning, Dorpshuis It Bynt Boornbergum
  • informatiemarkt georganiseerd door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Hotel Princenhof Earnewald
    Dorpsbelang de Tike heeft zich bij beide bijeenkomsten goed laten informeren over de voor-/ nadelen van de gaswinning in het gebied Leeuwarden 101.

Als Dorpsbelang zullen wij namens het dorp een zienswijze indienen. Uiteraard is het mogelijk om zelf een zienswijze te schrijven wanneer u tegen de gaswinning bent.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van de zienswijze of vragen m.b.t. de gaswinning, dan is het mogelijk om op 13 november langs te komen in het dorpshuis van de Tike.

Leden van het Dorpsbelang en dhr. Harry Kepser zullen hier van 19.30 – 21.00 uur aanwezig zijn om u te woord te staan of te helpen bij het schrijven van de zienswijze.

Voor overige informatie m.b.t. de gaswinning en de bevingen in Nederland kunt u ook kijken op:
www.nlog.nl
www.bevinggevoeld.nl

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd op dit onderwerp en indien gewenst te mogen begroeten op woensdag 13 november.