Beste dorpsbewoner(s), Op 20 oktober jl. heeft u van Dorpsbelang een email ontvangen m.b.t. de gaswinning in het gebied Leeuwarden 101, het gebied waarbij de boorlocatie aan de Polderdyk in ieder geval in gebruik zal worden genomen. Afgelopen week zijn er 2 bijeenkomsten geweest met informatie over de gaswinning in het hierboven genoemde gebied. Onderwerpen […]