Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

13 november 2019 – Bijeenkomst t.b.v. zienswijze gaswinning

Beste dorpsbewoner(s),

Op 20 oktober jl. heeft u van Dorpsbelang een email ontvangen m.b.t. de gaswinning in het gebied Leeuwarden 101, het gebied waarbij de boorlocatie aan de Polderdyk in ieder geval in gebruik zal worden genomen.

  • Afgelopen week zijn er 2 bijeenkomsten geweest met informatie over de gaswinning in het hierboven genoemde gebied. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren:
    informatie avond over het schrijven van een zienswijze en de gevolgen van de gaswinning, Dorpshuis It Bynt Boornbergum
  • informatiemarkt georganiseerd door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Hotel Princenhof Earnewald
    Dorpsbelang de Tike heeft zich bij beide bijeenkomsten goed laten informeren over de voor-/ nadelen van de gaswinning in het gebied Leeuwarden 101.

Als Dorpsbelang zullen wij namens het dorp een zienswijze indienen. Uiteraard is het mogelijk om zelf een zienswijze te schrijven wanneer u tegen de gaswinning bent.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van de zienswijze of vragen m.b.t. de gaswinning, dan is het mogelijk om op 13 november langs te komen in het dorpshuis van de Tike.

Leden van het Dorpsbelang en dhr. Harry Kepser zullen hier van 19.30 – 21.00 uur aanwezig zijn om u te woord te staan of te helpen bij het schrijven van de zienswijze.

Voor overige informatie m.b.t. de gaswinning en de bevingen in Nederland kunt u ook kijken op:
www.nlog.nl
www.bevinggevoeld.nl

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd op dit onderwerp en indien gewenst te mogen begroeten op woensdag 13 november.

Categorieën
Geen categorie

Fietst u graag in Fryslân? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening!

Fietst u graag in Fryslân? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening!

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen we meer mensen op de fiets krijgen door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Heeft u aandachtspunten of tips? Wij willen graag uw mening horen!
In 2019 ligt de prioriteit van de Fietsagenda op:
• Het uitvoeren van een Quick scan hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslân: wat zijn de belangrijkste fietsroutes en welke routes moeten verbeterd worden?
• Het uitvoeren van een Tracéstudie snelfietsroute Heerenveen – Drachten: waar moet deze route komen te liggen en hoe moet deze er uit komen te zien?

Wij horen graag uw mening!
Vul de enquête in op: www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan

Categorieën
Geen categorie

Plannen tot nieuwe gaswinning in onder andere Smallingerland wellicht in ander perspectief gesteld!!

Op donderdag 11 juli publiceren de vier regionale omroepen in het Noordoosten van het land een eerste verhaal over kleine gasvelden. De kans is nu natuurlijk groot dat de NOS hier ook melding van gaat maken. Ondanks ontkenning van het Ministerie van EZK concluderen de omroepen daarin dat het tempo bij de gaswinning vanuit de kleine velden fors wordt opgevoerd. Dat baseert men op basis van vijftien winningsplannen die onder de loep zijn genomen. Daaruit blijkt dat meerdere gasvelden sneller worden leeggehaald. Verder blijken er veel plannen te bestaan om vanuit bestaande putten – die na jaren weer in ere worden hersteld – nabij die putten gelegen nieuwe velden worden aangeboord. De risico’s daarbij zijn nog onvoldoende onderzocht.

Als gevolg van door leden van de vereniging van Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat geleden schade in het voortraject (seismisch onderzoek van oktober 2017 verricht door Vermilion Energy) volgt het bestuur de ontwikkelingen nauwlettend. De boorput welke Vermilion in Smallingerland nieuw leven in wil blazen staat op de Steven 26 in Drachten; één van de vijftien locaties dus. Deze put ligt per slot op 1.300 meter van Buitenstverlaat, 1.900 meter van De Wilgen en 2.500 meter van Smalle Ee. Eigenlijk ligt ieder Smallingerlands dorp hemelsbreed maximaal 6 kilometer van deze boorput af. Om die reden heeft onder andere bestuurslid Oebele Veenstra van voornoemde vereniging zitting genomen in de werkgroep tegen nieuwe gasboringen in Smallingerland.

Donderdag 11 juli om 07.00 uur komen de eerste artikelen online. Om 17.00 is in de nieuwsuitzendingen op Rtv Noord, Rtv Drenthe, Omrop Fryslân (in programma Hjoerd) en Rtv Oost aandacht voor de zorgen die leven. Die zorgen worden o.a. uitgesproken door voornoemd bestuurslid. De werkgroep gaat ervan uit dat de omroepen de komende maanden met de nodige vervolgverhalen te komen. De uiting van zorg is ook al doorgedrongen tot in de Tweede Kamer, mogelijk leidend tot Kamervragen. Vrijdag verschijnen er ook nog publicaties.

Wij bevelen u aan om de hierboven beschreven nieuwsrubrieken te volgen. Verder vragen wij u deze informatie te delen.