Home

Ontstaan en ontwikkeling huidige nederzetting

De Tike is een streekdorp, ontstaan door veen- en heideontginning. De nederzetting is ontstaan op een keileemrug, bedekt met zand en gelegen tussen twee moerassige laagveengebieden. Aan de oostzijde van de keileemrug liggen het Swartfean en het Witfean en aan de westzijde ligt het ingepolderde gebied De Wierren. Nadat het hoogveen op de keileemrug was gewonnen voor brandstof, raakte dit gebied begroeid met heide. Deze heidevelden zijn met name in het begin van de 20e eeuw grootschalig ontgonnen, waardoor het huidige weidelandschap is ontstaan.

Nieuws

 • Annulering jaarvergadering 2020
  De Tike, 18 juni 2020 Zoals eerder door ons bericht, hebben we onze jaarvergadering die gepland stond voor woensdag 25 maart uitgesteld tot een nader moment. Hoewel de landelijke […]
 • Unyk gaat door in De Tike!
  Unyk: Onderwijs Zorg op maat gaat door in De Tike! Voor meer informatie klik hier. Unyk is een vorm van onderwijs en zorg voor zeer moeilijk lerende jongeren (ZML) die […]
 • Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten
  It Ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat ferpleatst in harksit oer gaswinning om Drachten hinne nei Fryslân ta. Op 15 jannewaris wurdt de harksit op twa ferskate tiidstippen hâlden […]

Agenda

 • 27 juni – Onderhoud historische paden
 • 10 september – Bestuursvergadering