Categorieën
Dorpsbelang

Toekomst brug(bediening) Eastermar

Zoals u wellicht heeft gehoord of gelezen, is de gemeente Tytsjerksteradiel bezig met de toekomstige bediening en/of het vernieuwen van de brug bij Eastermar. De brug bij Eastermar ligt over de Lits-Lauwersmar vaarroute. Dit is de vaarroute tussen Drachten en het Lauwersmeer.

Dorpsbelang heeft een brief van de gemeente Tytsjerksteradiel ontvangen over de toekomstige bediening en/of vernieuwing van de brug bij Eastermar.

Er zijn vier varianten op een rij gezet:
• Variant 1 en variant 4 waarbij de bestaande beweegbare brug blijft bestaan;
• Variant 2 waarbij een nieuwe beweegbare brug wordt gebouwd;
• Variant 3 waarbij een nieuwe vaste brug met een doorvaarthoogte van 3,00m wordt gebouwd.

In de brief wordt verwezen naar de volgende website: www.t-diel.nl/besluitenlijst. Hier kunt u via de persbesluitenlijst van 2 februari de stukken over de “Variantenstudie Brug Eastermar” vinden.

Mocht u meer informatie willen hebben kunt u contact opnemen met Dorpsbelang of direct met de gemeente Tytsjerksteradiel.

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Kerst-wensboom op dorpsplein!

Wat hadden we vorig jaar een “bysûnder moai winterbarren” op het plein!

Daarom hebben we besloten om ook dit jaar weer een kerst-wensboom met lichtjes te plaatsen. De leerlingen van VSO Unyk hebben de boom geplaatst en opgetuigd.

We hopen dat er ook dit jaar weer vele warme berichten, herinneringen, tekeningen en/of wenskaartjes in de boom komen te hangen. We nodigen iedereen -jong en oud- van harte uit om mee te doen.

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Herinrichting dorsplein

Naar aanleiding van een enquête onder de inwoners van de Tike is gekeken wat de mogelijkheden zijn mbt het schoolplein.

Uit de enquête is gebleken dat er behoefte is om het school te veranderen in een dorpsplein. Met leden van de werkgroep hebben we de wensen uit de enquêtes geïnventariseerd en zijn we met elkaar aan het brainstormen gegaan.

Inmiddels is er een ontwerp van het nieuwe dorpsplein. Nieuwsgierig? Bekijk hieronder het ontwerp!

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Bezoek Waterking

Op 1 september hadden we de WATERKING in de Tike op bezoek!
Deze heeft de toegang vanaf de Leijen naar Dwerssleat (en dus ook onze haven) weer op diepte gebracht!
“Eltsenien kin wer sûnder akrobatische toeren út te heljen, yn en út farre…”

Categorieën
Dorpsbelang

Annulering jaarvergadering 2020

De Tike, 18 juni 2020

Zoals eerder door ons bericht, hebben we onze jaarvergadering die gepland stond voor woensdag 25 maart uitgesteld tot een nader moment. Hoewel de landelijke richtlijnen steeds verder worden versoepeld zien wij het voor de komende maanden niet mogelijk een jaarvergadering te houden, zoals we dit voorgaande jaren gewend waren.
Daarom hebben wij besloten dit jaar geen jaarvergadering te houden en deze voor volgend jaar maart weer te plannen. Mocht de wereld er in september/oktober van dit jaar heel anders uitzien, dan kunnen we altijd nog op dit besluit terugkomen.

Met hartelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang De Tike

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Unyk gaat door in De Tike!

Unyk: Onderwijs Zorg op maat gaat door in De Tike! Voor meer informatie klik hier.

Unyk is een vorm van onderwijs en zorg voor zeer moeilijk lerende jongeren (ZML) die intensieve begeleiding nodig hebben. Een groep die nu vrijwel nergens terecht kan en daardoor vaak al langere tijd thuis zit. Eindelijk kunnen we nu ook hen een plek bieden.

Een plek voor ZML-jongeren in De Tike

Unyk is een initiatief voor ZML-jongeren van 11 t/m 16 jaar. Het is bedoeld voor het onderwijzen aan en begeleiden van gedragsmoeilijke ZML-jongeren vanuit het speciaal onderwijs. Deze jongeren zijn niet of nauwelijks (voor korte of langere termijn) in staat om zich te kunnen voegen in een reguliere schoolse setting (speciaal onderwijs) en zullen anders niet naar school kunnen gaan.

Bron: VSO Talryk
Categorieën
Dorpsbelang

Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten

It Ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat ferpleatst in harksit oer gaswinning om Drachten hinne nei Fryslân ta. Op 15 jannewaris wurdt de harksit op twa ferskate tiidstippen hâlden yn Drachten, sadat tsientallen beswiermakkers derby wêze kinne.

Lês hjir mear oer fia dizze link op omropfryslan.nl:

Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten

U kunt nog tot 27 december bezwaar maken tegen winningsplan “Opeinde-Zuid en Middelburen”!!!
Heeft u dit reeds gedaan óf gaat u dit nog doen? Stel het Dorpsbelang en Tsjingas hiervan op de hoogte alstublieft!

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

13 november 2019 – Bijeenkomst t.b.v. zienswijze gaswinning

Beste dorpsbewoner(s),

Op 20 oktober jl. heeft u van Dorpsbelang een email ontvangen m.b.t. de gaswinning in het gebied Leeuwarden 101, het gebied waarbij de boorlocatie aan de Polderdyk in ieder geval in gebruik zal worden genomen.

  • Afgelopen week zijn er 2 bijeenkomsten geweest met informatie over de gaswinning in het hierboven genoemde gebied. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren:
    informatie avond over het schrijven van een zienswijze en de gevolgen van de gaswinning, Dorpshuis It Bynt Boornbergum
  • informatiemarkt georganiseerd door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Hotel Princenhof Earnewald
    Dorpsbelang de Tike heeft zich bij beide bijeenkomsten goed laten informeren over de voor-/ nadelen van de gaswinning in het gebied Leeuwarden 101.

Als Dorpsbelang zullen wij namens het dorp een zienswijze indienen. Uiteraard is het mogelijk om zelf een zienswijze te schrijven wanneer u tegen de gaswinning bent.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van de zienswijze of vragen m.b.t. de gaswinning, dan is het mogelijk om op 13 november langs te komen in het dorpshuis van de Tike.

Leden van het Dorpsbelang en dhr. Harry Kepser zullen hier van 19.30 – 21.00 uur aanwezig zijn om u te woord te staan of te helpen bij het schrijven van de zienswijze.

Voor overige informatie m.b.t. de gaswinning en de bevingen in Nederland kunt u ook kijken op:
www.nlog.nl
www.bevinggevoeld.nl

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd op dit onderwerp en indien gewenst te mogen begroeten op woensdag 13 november.

Categorieën
Dorpsbelang

Gasboringen Smallingerland

Op donderdag 11 oktober as., 12.30 uur, hoopt de werkgroep “Tegen nieuwe gasboringen in Smallingerland” de bij u (als lid van de vereniging van Plaatselijk Belang Buitenstverlaat, De Wilgen en Smalle Ee) aanbevolen petitie aan te bieden aan een gerichte delegatie van 2e Kamerleden. Waarschijnlijk komt minister Wiebes ook langs. De Kamerleden gaan na dit aanbieden met de heer Wiebes (om 13.00 uur) vergaderen in een gepland Algemeen Overleg Mijnbouw. Ook soortgelijke werkgroepen uit Loon op Zand en Waalwijk bieden op dat moment hun petities aan.

 

Het plan is om met de Kamerleden af te spreken aan de Plein ingang van het Tweede Kamergebouw. Aldaar zetten we een spandoek van de boortoren neer, die momenteel in de gemeente Opsterland wordt gebruikt voor soortgelijk protest (locatie Piershiem). Vervolgens licht een lid van ‘onze’ werkgroep kort de petitie toe en geven we de Kamerleden de kans om een reactie te geven. Dat biedt ook een mooie kans voor fotografen. Vanzelfsprekend willen we bereiken dat tekst- en foto’s worden aangeboden t.b.v. Breeduit, Drachtster Courant en Actief.

Meestal haasten Kamerleden zich dan weer naar binnen om op tijd bij het debat aan te schuiven.

 

Om de petitie kracht bij te zetten is het belangrijk dat meerdere inwoners van de gemeente Smallingerland aanwezig zijn. De werkgroep heeft een touringcar bus geregeld, welke 09.30 uur vertrekt vanaf het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat. Omdat onze werkgroep bestaat uit bestuursleden van Plaatselijk- cq Dorpsbelang maar ook alle raadsfracties vertegenwoordigt, leek het ons ook belangrijk dat er iemand van het college van B&W mee zou gaan om de petitie aan te bieden; sterker, het vorige college heeft dit zelfs toegezegd. Inmiddels is bekend dat wethouder Marjan Sijperda en meerdere gemeenteraadsleden meegaan in de bus. Rond 16.00 zijn we al weer terug in Drachten, maar hebben we hopelijk dusdanig indruk gemaakt op de Kamerleden en de heer Wiebes dat de plannen van Vermilion om naar nieuwe gasbronnen in onze gemeente te boren onderaan in de bureaulade geraken!

 

Alle politieke partijen en de collega-verenigingen van Plaatselijk Belang in onze gemeente werven Smallingerlandse burgers om die dag mee te gaan. Wij nodigen daarom u als lid van harte uit om mee te gaan naar Den Haag. Gaat u mee? > mooi! Wij willen graag een inschatting hoeveel leden meegaan. Wilt u daarom even een mailtje sturen naar pbdewilgen@gmail.com?

Alvast dank!

 

 

Categorieën
Dorpsbelang

Petitie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het bestuur van het Dorpsbelang participeert in een werkgroep binnen de gemeente Smallingerland waarin politieke partijen en vertegenwoordigers van dorpsbelangen en plaatselijk belangen nauwlettend volgen wat er op het gebied van gaswinning speelt op dit moment en in de naaste toekomst wellicht. Begrijpelijk dat bestaande vergunningen (concessies) niet meer te keren zijn, maar de werkgroep is er geen voorstander van dat er nieuwe gasboringen gaan plaatvsinden en, mochten hiervoor wel vergunningen worden afgegeven, zal dit naar we hebben vernomen hoogstwaarschijnlijk op een andere wijze gewonnen worden dan de traditionele. Hier maken wij ons ernstig zorgen over. De petitie moet er toe bijdragen dat de Minister onderkent dat er maatschappelijk gezien geen draagkracht lijkt te zijn voor nieuwe gasboringen en hij wordt opgeroepen om vooral te gaan zoeken naar andere duurzame vormen van energie.

Wij raden de leden van het Dorpsbelang aan om onderstaande link te openen en de gerichte petitie te ondertekenen. Weet, mits men een eigen e-mailadres hanteert, kunnen al uw gezinsleden de petitie ondersteunen, ook m.b.v. 4G op mobiele telefoons. Hoe meer ondertekenaars, hoe meer minister Wiebes onder de indruk zal raken.

https://petities.nl/petitions/tegen-nieuwe-gasveldboringen-in-smallingerland?locale=nl

Wilt u na het zetten van uw elektronische handtekening deze mail a.u.b. ook doorsturen naar uw buren en andere Smallingerlanders in uw familie-, vrienden- en kennissenkring? Alvast dank!

Het helpt ook wanneer u de FaceBookpagina https://www.facebook.com/ggbsmall gaat ‘liken’ of ‘delen’.

 

Erik Revenboer.

Voorzitter Dorpsbelang.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]