Categorieën
Geen categorie

De Blaustirns

kijkhut3

Categorieën
Geen categorie

Omgevingsvisie Smallingerland

Samen met de inwoners van Smallingerland werken we aan de Omgevingsvisie, het toekomstbeeld van onze gemeente. Deze Omgevingsvisie is een onderdeel van nieuwe wetgeving die in 2021 in werking treedt: de Omgevingswet. Voor die tijd willen we de Omgevingsvisie klaar hebben.  

Op 26 november 2018 hebben we in de Lawei de startbijeenkomst van de Omgevingsvisie georganiseerd. Op deze avond gingen circa 100 deelnemers met elkaar in gesprek over onderwerpen die voor de toekomst van Smallingerland van belang zijn. We willen je graag laten weten dat de resultaten van deze bijeenkomst op de website www.dwjm.nl/#ditissmallingerland zijn geplaatst. Je vindt hier onder ‘Actueel’ bijvoorbeeld: een filmpje met een korte impressie van de avond, een fotogalerij, de uitkomsten van de stellingen en de verzamellijst met onderwerpen die door de deelnemers op de tafelkleden zijn geschreven.

We laten wekelijks één van de thema’s uitgebreid aan bod komen. Deze artikelen staan op de site en worden ook in de Breeduit gepubliceerd. Hou de website en de Breeduit in de gaten voor het vervolg van de Omgevingsvisie! Vragen opmerkingen of suggesties van harte welkom zijn onder vermelding van contactgegevens.

We hopen je binnenkort weer te ontmoeten!

 

Marjan Sijperda,

Wethouder gemeente Smallingerland

 

Categorieën
Geen categorie

SNEL INTERNET IN DRACHTEN. OOK IN DE TIKE?

Snel internet in Smallingerland

Woon je in het buitengebied van Smallingerland en wil je snel internet? Meld je dan voor 18 maart aan bij Kabelnoord. Zij werken aan snel internet in de buitengebieden van Smallingerland. Maar de aanleg kan pas beginnen als 60% van de huishoudens zich aanmeldt. Op dit moment (31-1-2019) heeft 14% van de betrokkenen in Smallingerland zich aangemeld voor een abonnement bij een provider.

Kom jij in aanmerking voor een glasvezelaansluiting van Kabelnoord? Doe de postcodecheck op de website van Kabelnoord en meld je aan vóór 18 maart 2019!

Heb je vragen over de aanleg van glasvezel in de gemeente Smallingerland? Kom dan naar een servicepunt van Kabelnoord bij jou in de buurt! Hier kun je jouw vragen stellen over glasvezel en krijg je hulp bij het samenstellen van jouw persoonlijke abonnement.

Maandag 18 februari: van 14.00 uur tot 18.00 uur
It Polderhûs, Kraenlânswei 1, De Veenhoop

Dinsdag 19 februari: van 14.00 uur tot 18.00 uur
Café Aans, Alde Wei 14, Drachtster Compagnie

Woensdag 20 februari: van 14.00 uur tot 18.00 uur
Dorpshuis De Tike, Master de Jongwei 17, De Tike

Donderdag 21 februari: van 14.00 uur tot 18.00 uur
De Hûskeamer, Sânbuorren 36A, Oudega

Categorieën
Geen categorie

De Tike daagt de gemeente uit.

De Tike gaat de gemeente uitdagen!

In de Heidehipper van december ’18 heeft u kunnen lezen, dat wij als Dorpsbelang de gemeente uit

willen dagen middels de Right to Challenge. Het was de bedoeling dat u hierover eerder

geïnformeerd zou worden dan in de Heidehipper, maar helaas is dat door omstandigheden niet

gelukt.

Wat is Right to Challenge (R2C)?

Met de Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen wanneer zij

denken iets slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen dan de gemeente.

Waarom willen wij als Dorpsbelang de gemeente uitdagen?

Sinds 2018 is het dorpshuis gestopt met de containers voor inzameling van kleding en elektra. De

opbrengsten van deze containers werd voorheen door het dorpshuis gedoneerd aan het Dorpsbelang

voor onderhoud aan de AED. Nu dit gestopt is moesten wij op zoek naar een nieuwe financiering.

Het Dorpsbelang vindt het erg belangrijk dat de AED goed werkt en dat mensen uit het dorp tijdig

opgeleid kunnen worden om de AED goed te kunnen bedienen.

Waarmee willen we de gemeente uitdagen?

We willen de gemeente uitdagen door het maaien van de bermen van ’t Leech, Peinderwei, de

Singels en een stukje aan de Mr Iniawei , maar ook het tijdig snoeien van de beukenhaag rondom de

picknickplaats bij de glasbak.

Wat levert de R2C ons op?

Door de bovengenoemde uitdaging aan te gaan kunnen we per jaar ongeveer € verdienen. Dit is ruim

voldoende voor het onderhoud van de AED, dus willen we ook een gedeelte van dit geld reserveren

voor het onderhoud aan onze Historische Paden. Voor de Historische Paden hebben we nu nog een

potje met subsidie, maar over enkele jaren zal deze pot leeg zijn. Het onderhouden van de

Historische Paden vinden we ook erg belangrijk, dus de financiering dmv de R2C kan daar prima aan

bijdragen.

Wat vragen wij aan u als bewoner van It Leech, De Peinderwei, Mr Iniawei en de Singels

Als Dorpsbelang willen wij graag weten of u (eventueel samen met uw buren) de uitdaging met de

gemeente aan wilt gaan. Aangezien de bermen er altijd keurig bij liggen en dit door u als bewoner nu

ook al vaak wordt gemaaid, lijkt het ons als Dorpsbelang mogelijk om deze uitdaging aan te gaan. We

willen u echter wel de kans geven om bij het Dorpsbelang aan te geven, wanneer u deze uitdaging

niet ziet zitten. Wij zullen als Dorpsbelang dan op zoek gaan naar een oplossing.

Wat moet er gemaaid/ gesnoeid worden en wat is de frequentie (zie ook plattegrond):

Intensief maaien:

– Berm begin It Leech t/m ….

– Berm begin It Leech t/m ….

– Berm Peinderwei

– Bermen de Singels

– Berm rondom Singel 3

Extensief maaien:

– Berm It Leech

– Berm It Leech – Berm Peinderwei (kant weiland)

– Bermen 1e stukje Mr Iniawei vanuit het dorp tot aan het bord De Tike

Snoeien beukenhaag

– Beukenhaag rondom picknickplaats bij de glasbak

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan wil ik u vragen om dit uiterlijk 8 februari ’19 kenbaar

te maken bij ondergetekende. Contact opnemen kan via: mail elverdink21@hetnet.nl , langskomen

op It Leech 5 of bellen met 0512-371500.

Namens Dorpsbelang De Tike

Bettie Elverdink – de Boer (aanspreekpunt R2C)

¹ Intensief maaien = 1x per week maaien

² Extensief maaien = 2x per jaar maaien