Samen met de inwoners van Smallingerland werken we aan de Omgevingsvisie, het toekomstbeeld van onze gemeente. Deze Omgevingsvisie is een onderdeel van nieuwe wetgeving die in 2021 in werking treedt: de Omgevingswet. Voor die tijd willen we de Omgevingsvisie klaar hebben.   Op 26 november 2018 hebben we in de Lawei de startbijeenkomst van de […]

Snel internet in Smallingerland Woon je in het buitengebied van Smallingerland en wil je snel internet? Meld je dan voor 18 maart aan bij Kabelnoord. Zij werken aan snel internet in de buitengebieden van Smallingerland. Maar de aanleg kan pas beginnen als 60% van de huishoudens zich aanmeldt. Op dit moment (31-1-2019) heeft 14% van […]

De Tike gaat de gemeente uitdagen! In de Heidehipper van december ’18 heeft u kunnen lezen, dat wij als Dorpsbelang de gemeente uit willen dagen middels de Right to Challenge. Het was de bedoeling dat u hierover eerder geïnformeerd zou worden dan in de Heidehipper, maar helaas is dat door omstandigheden niet gelukt. Wat is […]