De Tike gaat de gemeente uitdagen!

In de Heidehipper van december ’18 heeft u kunnen lezen, dat wij als Dorpsbelang de gemeente uit

willen dagen middels de Right to Challenge. Het was de bedoeling dat u hierover eerder

geïnformeerd zou worden dan in de Heidehipper, maar helaas is dat door omstandigheden niet

gelukt.

Wat is Right to Challenge (R2C)?

Met de Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen wanneer zij

denken iets slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen dan de gemeente.

Waarom willen wij als Dorpsbelang de gemeente uitdagen?

Sinds 2018 is het dorpshuis gestopt met de containers voor inzameling van kleding en elektra. De

opbrengsten van deze containers werd voorheen door het dorpshuis gedoneerd aan het Dorpsbelang

voor onderhoud aan de AED. Nu dit gestopt is moesten wij op zoek naar een nieuwe financiering.

Het Dorpsbelang vindt het erg belangrijk dat de AED goed werkt en dat mensen uit het dorp tijdig

opgeleid kunnen worden om de AED goed te kunnen bedienen.

Waarmee willen we de gemeente uitdagen?

We willen de gemeente uitdagen door het maaien van de bermen van ’t Leech, Peinderwei, de

Singels en een stukje aan de Mr Iniawei , maar ook het tijdig snoeien van de beukenhaag rondom de

picknickplaats bij de glasbak.

Wat levert de R2C ons op?

Door de bovengenoemde uitdaging aan te gaan kunnen we per jaar ongeveer € verdienen. Dit is ruim

voldoende voor het onderhoud van de AED, dus willen we ook een gedeelte van dit geld reserveren

voor het onderhoud aan onze Historische Paden. Voor de Historische Paden hebben we nu nog een

potje met subsidie, maar over enkele jaren zal deze pot leeg zijn. Het onderhouden van de

Historische Paden vinden we ook erg belangrijk, dus de financiering dmv de R2C kan daar prima aan

bijdragen.

Wat vragen wij aan u als bewoner van It Leech, De Peinderwei, Mr Iniawei en de Singels

Als Dorpsbelang willen wij graag weten of u (eventueel samen met uw buren) de uitdaging met de

gemeente aan wilt gaan. Aangezien de bermen er altijd keurig bij liggen en dit door u als bewoner nu

ook al vaak wordt gemaaid, lijkt het ons als Dorpsbelang mogelijk om deze uitdaging aan te gaan. We

willen u echter wel de kans geven om bij het Dorpsbelang aan te geven, wanneer u deze uitdaging

niet ziet zitten. Wij zullen als Dorpsbelang dan op zoek gaan naar een oplossing.

Wat moet er gemaaid/ gesnoeid worden en wat is de frequentie (zie ook plattegrond):

Intensief maaien:

– Berm begin It Leech t/m ….

– Berm begin It Leech t/m ….

– Berm Peinderwei

– Bermen de Singels

– Berm rondom Singel 3

Extensief maaien:

– Berm It Leech

– Berm It Leech – Berm Peinderwei (kant weiland)

– Bermen 1e stukje Mr Iniawei vanuit het dorp tot aan het bord De Tike

Snoeien beukenhaag

– Beukenhaag rondom picknickplaats bij de glasbak

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan wil ik u vragen om dit uiterlijk 8 februari ’19 kenbaar

te maken bij ondergetekende. Contact opnemen kan via: mail elverdink21@hetnet.nl , langskomen

op It Leech 5 of bellen met 0512-371500.

Namens Dorpsbelang De Tike

Bettie Elverdink – de Boer (aanspreekpunt R2C)

¹ Intensief maaien = 1x per week maaien

² Extensief maaien = 2x per jaar maaien

De Tike daagt de gemeente uit.