Categorieën
Geen categorie

Inspiratie- en netwerkbijeenkomst

Categorieën
Geen categorie

Landschapsherstelproject

 

Ben je grondeigenaar en wil je elzensingels of houtwallen laten herstellen en aanleggen? Binnenkort starten we met de inventarisatie voor het landschapsherstelproject. Hiervoor gaan leden van onze schouwcommissie en medewerkers van Landschapsbeheer Fryslân bij grondeigenaren langs.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op onze website http://www.noardlikefryskewalden.nl/nieuws/project-voor-landschapsherstel-noardlike-fryske-walden-van-start/