Categorieën
Geen categorie

Laatste kans !!!!!!!!!!

Beste Dorpsbelangen,

De laatste week van de vraagbundeling is aangebroken en u kunt deze week KabelNoord nog helpen de 60% te halen! Klik hier voor de actuele stand.

Als u snel internet in de buitengebieden belangrijk vindt, kunt u helpen met het aanmoedigen van onze inwoners door te vertellen over snel internet. U kunt dat bijvoorbeeld doen op uw website, maar ook via WhatssApp groepen. Marcel Rijpema van KabelNoord helpt u graag met het maken van een bericht.

Afgelopen weekend hebben veel mensen zich aangemeld en er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Opvallend is dat veel mensen per post reageren. Waarschijnlijk omdat de internetverbinding traag is volgens KabelNoord. Wij vinden het erg spannend of de 60% aanmeldingen gehaald wordt op 18 maart. Het eindpercentage is volgende week dinsdag bekend, zodat de aanmeldingen per post meegenomen worden in de telling.

Er zijn in totaal 18 ambassadeurs actief in onze gemeente en wij waarderen het als u ook meehelpt!

Tussenstand per dorp

Buitengebied Smalle Ee   77,3%
Buitengebied De Wilgen   51,7%
Buitengebied Houtigehage   51,2%
Buitengebied Nijega   48,1%
Buitengebied Goëngahuizen   48,0%
Buitengebied Drachtstercompagnie   46,4%
Buitengebied De Veenhoop   43,8%
Buitengebied Boornbergum   42,6%
Buitengebied Rottevalle   39,0%
Buitengebied Oudega   34,4%
Buitengebied Drachten   34,2%
Buitengebied Kortehemmen   31,3%
Buitengebied De Tike   20,0%
Buitengebied Opeinde   20,0%

 

Categorieën
Geen categorie

Gas winning en gevaren voor de omgeving

Boornbergum – Er is een nieuw front nodig tegen de gasboringen van Vermilion. Dat vinden de plaatselijk belangen van Oudega, Nijega, De Tike, Rottevalle, Opeinde, Houtigehage, Drachtster Compagnie, Boornbergum/Kortehemmen, De Wilgen/Smalle Ee, De Veenhoop en Goïngahuizen.

Bij die groep hebben zich gisteravond de Drachtster wijken De Drait, De Trisken en Himsterhout aangesloten, omdat het bestaande gasveld ook onder die wijken loopt. Ook enkele raadsfracties doen mee.

Lekkende gasputten

In Dorpshuis It Bynt luisterden de dorpsvertegenwoordigers naar Gerrit Wigger, die 30 jaar heeft gewerkt voor de NAM/Shell en nu als klokkenluider de tegenstanders voorlicht. Hij gaf vooral technische details over de bestaande boorlokaties in Smallingerland. Zijn eerdere opmerkingen over lekkende gasputten riep nogal wat angst op, zeker ook omdat Smallingerland het grootste aantal boorlokaties op zijn grondgebied heeft van alle gemeenten in Nederland (37).

,,Smellingerlân is de meast beboarde gemeente fan Nederlân, omdat it hjir meast lytse gasfjilden binne’’, legt Mink Visser uit. De voorzitter van Dorpsbelang Opeinde nam het initiatief voor de bijeenkomst. Volgens Visser was het verhaal van Wiggers voor bijna alle aanwezigen een eye-opener. ,,It riskio fan bevings spilet hjir hast net, mar elke put is yn potinsje in lek. Gas siket altyd in paad omgeech en it kin wol 10 kilometer fan de put boppe de grûn komme.’’

Ontbonden

Er zijn nog geen besluiten gevallen over het verloop, maar dat zal zeer binnenkort gebeuren. Vorig jaar oktober heeft een Smallingerlandse werkgroep een petitie tegen nieuwe gasboringen aangeboden aan minister Wiebes. Nadat deze werkgroep op 4 december is ontbonden, werd bekend dat Vermilion Energy een nieuwe aanvraag heeft gedaan om naar gas te boren in Smallingerland, zegt Oebele Veenstra, bestuurslid plaatselijk belang De Wilgen en voorzitter van die werkgroep. ,,Vermilion seit dat se tsien kear safolle gas fûn ha as wat der oait yn it gasveld Opeinde-Middelburen/Opeinde zuid sitten hat.’’

Gisteravond zijn bewust alleen de dorpsvertegenwoordigers uitgenodigd. Veenstra verwacht dat zij hun achterban zullen mobiliseren. De procedure om bezwaar te maken loopt tot eind april. Blijft het stil, dan is er tegen de nieuwe boringen niets meer te doen, vreest Veenstra. Hij wijst naar het vonnis in de rechtszaak tegen Opsterland, vorige week. Daarbij werd duidelijk dat ook bewoners als belanghebbende worden aangemerkt in bezwaarprocedures tegen de gasboringen.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang De Tike op27 maart a.s. zal verder op de winning en de hiermee gepaard gaande gevaren worden ingegaan.

Categorieën
Geen categorie

Buitenkans voor sportievelingen

Gratis sport en spel tijdens Buitenspeeldag in Smallingerland

 

Tijdens de landelijke Week voor de Gezonde Jeugd van 11 tot en met 15 maart 2019 kunnen kinderen van groep 3 tot met groep 8 van de basisscholen meedoen met de sportieve en gezellige Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag ‘Een stap vooruit’ is op vrijdag 15 maart 2019 van 10.00 tot 12.00 uur. Onder leiding van de sportcoaches van Sportbedrijf Drachten gaan de kinderen allerlei leuke en verrassende beweegspellen en sporten doen. De Buitenspeeldag wordt op vier locaties georganiseerd: 1) Spijkerdorp, 2) Speelveld de Jister (t.o. Dorsvloer 110-120 in de Trisken), 3) Speelveld Kuiperssingel (t.o. OBS de Swetten) en 4) Sportpark Dûnoard in Houtigehage. Meedoen is gratis. Kijk voor meer informatie op www.cjgsmallingerland.nl.

 

Landelijk startsein door de Koning

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander geeft vrijdagmiddag 8 maart in de Werkspoorkathedraal in Utrecht het startsein van de Week voor de Gezonde Jeugd. De Koning opent de week samen met kinderen. Zij geven symbolisch het estafettestokje door aan alle kinderen in Nederland. In Smallingerland wordt de Buitenspeeldag georganiseerd door Sportbedrijf Drachten, GGD Fryslân en Carins vanuit de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

 

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Smallingerland

Smallingerland is sinds juni 2012 een JOGG gemeente. Met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt de gemeente aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding en beweging onder de aandacht te brengen en om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal

Categorieën
Geen categorie

De tuinambassadeur

 

Beste vrijwilligers binnen dorpsbelangen en wijkraden,

De gemeente doet sinds 2018 mee aan de landelijke Operatie Steenbreek. Binnen Operatie Steenbreek werken gemeente en het waterschap aan een groenere leefomgeving. Een groenere omgeving heeft een aantal grote voordelen, zoals minder wateroverlast en verhogen biodiversiteit, beleving en verkoeling. Eerder organiseerden we daarvoor de actie Tegel eruit, plant erin. Inwoners kregen in ruil voor een tegel een plant. Het doel: steeds meer groene tuinen. Op zaterdag 23 maart 2019 wordt deze actie weer gehouden bij Intratuin in Drachten (tussen 10:00 en 15:00 uur).

Gratis advies van tuinambassadeur

Binnen onze gemeente worden in het kader van Operatie Steenbreek tuinambassadeurs ingezet. Vanaf deze zomer beschikt de gemeente over een team van zo’n 10 tuinambassadeurs. Om de tuin te vergroenen kunnen bewoners advies inwinnen bij een tuinambassadeur. Met een tuinambassadeur kan aan het einde van deze winter al een advies worden ingewonnen en inspiratie worden opgedaan om in het voorjaar aan de slag te gaan. De tuinambassadeur helpt de bewoner met een schets voor een nieuw ontwerp en kan inspiratie geven voor een groenere tuin. Aandachtspunten daarbij zijn de kosten en het onderhoud. Vaak wordt gedacht dat groene tuinen meer onderhoud vragen, maar door een slimme inrichting kan een groene tuin juist onderhoudsvriendelijker zijn! Bewoners die graag een gratis tuinadvies van een tuinambassadeur willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van “Aanvraag tuinambassadeurs”.

Groene buurtinitiatieven

Asfalt, stenen en tegels zorgen voor een versnelde waterafvoer van regenwater. Daardoor kan wateroverlast ontstaan op lager gelegen plekken. Daarnaast zorgen stenen voor opwarming. Een tuin die vol met stenen ligt, is warmer dan een groene tuin en biedt een minder aantrekkelijke leefomgeving voor insecten en vogels. Daarom proberen we in nieuwe plannen zo weinig mogelijk stenen aan te brengen en zoveel mogelijk groen. Wellicht dat er binnen jullie dorp of wijk ook plekken zijn die jullie graag groener willen hebben. Hebben jullie een idee voor een groenere buurt? Mail dan jullie idee naar gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van “Idee voor een groene buurt”.

Wat vragen wij van jullie?

Zouden jullie de inzet van de tuinambassadeurs en mogelijke groene buurtinitiatieven onder de aandacht willen brengen bij jullie wijkbewoners door het bijvoorbeeld te delen via de Facebookpagina, Twitter-account, de wijkkrant of in gesprekken? Alvast grote dank! Zo kunnen we onze gemeente samen groener maken, zorgen voor een hogere biodiversiteit, een beter klimaat en een betere waterhuishouding. Ter inspiratie heb ik een artikel uit de Leeuwarder Courant bijgevoegd.

Mochten er aanvullende vragen of opmerkingen zijn, mail of bel gerust!

Met vriendelijke groet,

Date de Vries

Beleidsadviseur Water

Gemeente Smallingerland

0512-581234 | www.smallingerland.nl

 

Categorieën
Geen categorie

De Blaustirns

kijkhut3

Categorieën
Geen categorie

Omgevingsvisie Smallingerland

Samen met de inwoners van Smallingerland werken we aan de Omgevingsvisie, het toekomstbeeld van onze gemeente. Deze Omgevingsvisie is een onderdeel van nieuwe wetgeving die in 2021 in werking treedt: de Omgevingswet. Voor die tijd willen we de Omgevingsvisie klaar hebben.  

Op 26 november 2018 hebben we in de Lawei de startbijeenkomst van de Omgevingsvisie georganiseerd. Op deze avond gingen circa 100 deelnemers met elkaar in gesprek over onderwerpen die voor de toekomst van Smallingerland van belang zijn. We willen je graag laten weten dat de resultaten van deze bijeenkomst op de website www.dwjm.nl/#ditissmallingerland zijn geplaatst. Je vindt hier onder ‘Actueel’ bijvoorbeeld: een filmpje met een korte impressie van de avond, een fotogalerij, de uitkomsten van de stellingen en de verzamellijst met onderwerpen die door de deelnemers op de tafelkleden zijn geschreven.

We laten wekelijks één van de thema’s uitgebreid aan bod komen. Deze artikelen staan op de site en worden ook in de Breeduit gepubliceerd. Hou de website en de Breeduit in de gaten voor het vervolg van de Omgevingsvisie! Vragen opmerkingen of suggesties van harte welkom zijn onder vermelding van contactgegevens.

We hopen je binnenkort weer te ontmoeten!

 

Marjan Sijperda,

Wethouder gemeente Smallingerland

 

Categorieën
Geen categorie

SNEL INTERNET IN DRACHTEN. OOK IN DE TIKE?

Snel internet in Smallingerland

Woon je in het buitengebied van Smallingerland en wil je snel internet? Meld je dan voor 18 maart aan bij Kabelnoord. Zij werken aan snel internet in de buitengebieden van Smallingerland. Maar de aanleg kan pas beginnen als 60% van de huishoudens zich aanmeldt. Op dit moment (31-1-2019) heeft 14% van de betrokkenen in Smallingerland zich aangemeld voor een abonnement bij een provider.

Kom jij in aanmerking voor een glasvezelaansluiting van Kabelnoord? Doe de postcodecheck op de website van Kabelnoord en meld je aan vóór 18 maart 2019!

Heb je vragen over de aanleg van glasvezel in de gemeente Smallingerland? Kom dan naar een servicepunt van Kabelnoord bij jou in de buurt! Hier kun je jouw vragen stellen over glasvezel en krijg je hulp bij het samenstellen van jouw persoonlijke abonnement.

Maandag 18 februari: van 14.00 uur tot 18.00 uur
It Polderhûs, Kraenlânswei 1, De Veenhoop

Dinsdag 19 februari: van 14.00 uur tot 18.00 uur
Café Aans, Alde Wei 14, Drachtster Compagnie

Woensdag 20 februari: van 14.00 uur tot 18.00 uur
Dorpshuis De Tike, Master de Jongwei 17, De Tike

Donderdag 21 februari: van 14.00 uur tot 18.00 uur
De Hûskeamer, Sânbuorren 36A, Oudega

Categorieën
Geen categorie

De Tike daagt de gemeente uit.

De Tike gaat de gemeente uitdagen!

In de Heidehipper van december ’18 heeft u kunnen lezen, dat wij als Dorpsbelang de gemeente uit

willen dagen middels de Right to Challenge. Het was de bedoeling dat u hierover eerder

geïnformeerd zou worden dan in de Heidehipper, maar helaas is dat door omstandigheden niet

gelukt.

Wat is Right to Challenge (R2C)?

Met de Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen wanneer zij

denken iets slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen dan de gemeente.

Waarom willen wij als Dorpsbelang de gemeente uitdagen?

Sinds 2018 is het dorpshuis gestopt met de containers voor inzameling van kleding en elektra. De

opbrengsten van deze containers werd voorheen door het dorpshuis gedoneerd aan het Dorpsbelang

voor onderhoud aan de AED. Nu dit gestopt is moesten wij op zoek naar een nieuwe financiering.

Het Dorpsbelang vindt het erg belangrijk dat de AED goed werkt en dat mensen uit het dorp tijdig

opgeleid kunnen worden om de AED goed te kunnen bedienen.

Waarmee willen we de gemeente uitdagen?

We willen de gemeente uitdagen door het maaien van de bermen van ’t Leech, Peinderwei, de

Singels en een stukje aan de Mr Iniawei , maar ook het tijdig snoeien van de beukenhaag rondom de

picknickplaats bij de glasbak.

Wat levert de R2C ons op?

Door de bovengenoemde uitdaging aan te gaan kunnen we per jaar ongeveer € verdienen. Dit is ruim

voldoende voor het onderhoud van de AED, dus willen we ook een gedeelte van dit geld reserveren

voor het onderhoud aan onze Historische Paden. Voor de Historische Paden hebben we nu nog een

potje met subsidie, maar over enkele jaren zal deze pot leeg zijn. Het onderhouden van de

Historische Paden vinden we ook erg belangrijk, dus de financiering dmv de R2C kan daar prima aan

bijdragen.

Wat vragen wij aan u als bewoner van It Leech, De Peinderwei, Mr Iniawei en de Singels

Als Dorpsbelang willen wij graag weten of u (eventueel samen met uw buren) de uitdaging met de

gemeente aan wilt gaan. Aangezien de bermen er altijd keurig bij liggen en dit door u als bewoner nu

ook al vaak wordt gemaaid, lijkt het ons als Dorpsbelang mogelijk om deze uitdaging aan te gaan. We

willen u echter wel de kans geven om bij het Dorpsbelang aan te geven, wanneer u deze uitdaging

niet ziet zitten. Wij zullen als Dorpsbelang dan op zoek gaan naar een oplossing.

Wat moet er gemaaid/ gesnoeid worden en wat is de frequentie (zie ook plattegrond):

Intensief maaien:

– Berm begin It Leech t/m ….

– Berm begin It Leech t/m ….

– Berm Peinderwei

– Bermen de Singels

– Berm rondom Singel 3

Extensief maaien:

– Berm It Leech

– Berm It Leech – Berm Peinderwei (kant weiland)

– Bermen 1e stukje Mr Iniawei vanuit het dorp tot aan het bord De Tike

Snoeien beukenhaag

– Beukenhaag rondom picknickplaats bij de glasbak

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan wil ik u vragen om dit uiterlijk 8 februari ’19 kenbaar

te maken bij ondergetekende. Contact opnemen kan via: mail elverdink21@hetnet.nl , langskomen

op It Leech 5 of bellen met 0512-371500.

Namens Dorpsbelang De Tike

Bettie Elverdink – de Boer (aanspreekpunt R2C)

¹ Intensief maaien = 1x per week maaien

² Extensief maaien = 2x per jaar maaien

Categorieën
Geen categorie

Nieuwe vogelkijkhut aan de Leijen

Na twee jaren van overleg met Staatsbosbeheer en gemeente Smallingerland is de nieuwe kijkhut eindelijk geplaatst. De vogelkijkhut is aangepast aan de wensen van bezoekers.

Categorieën
Geen categorie

Gasboringen in de gemeente Smallingerland

Procedure op grond van de Mijnbouwwet
Per 1 januari 2017 is de gewijzigde Mijnbouwwet in werking getreden. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop een besluit omtrent een winningsplan wordt voorbereid. Ten aanzien van een winningsplan en de advisering daarop zijn de artikelen 34, 35 en 36 van de Mijnbouwwet van belang. Een belangrijk punt in de nieuwe Mijnbouwwet betreft een uitbreiding van de wettelijke adviseurs. Naast het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad, hebben nu ook de betrokken provincies, gemeentes en waterschappen adviesrecht. SodM adviseert de minister over de technische aspecten zoals de risicobeoordeling en de doelmatigheid van winningen. SodM vraagt op haar beurt advies aan TNO ten aanzien van de geologische aspecten. De Tcbb adviseert de minister over de verwachte gevolgen van de ingeschatte bodembeweging. Parallel hieraan worden de decentrale overheden ook om advies gevraagd. De toegevoegde waarde van het advies van de decentrale overheden zit met name in de regionale en lokale kennis die zij kunnen inbrengen ten aanzien van de eventuele nadelige gevolgen van de verwachte bodembeweging op het milieu en de natuur in het betreffende gebied en de veiligheid van omwonenden en de te verwachten effecten op aanwezige bebouwing of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan. Ten aanzien van deze winningsplannen hebben de volgende provincies, gemeenten en waterschappen adviesrecht:

Adviseurs winningsplan Opeinde
Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tietjerksteradeel
Bestuur van het Wetterskip Fryslân
 Adviseurs winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen
Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland
Bestuur van het Wetterskip Fryslân

Voor de winningsplan Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd. Vervolgens stelt de minister een ontwerp-instemmingsbesluit op waarin de ontvangen adviezen van alle adviseurs worden meegewogen. Deze ontwerp-instemmingsbesluiten wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De winningsplannen en de ontwerp-instemmingsbesluiten liggen vanaf donderdag 26 april 2018 ter inzage samen met alle ontvangen adviezen. Tijdens de periode van de ter inzage legging zullen de ontwerp-instemmingsbesluiten en de winningsplannen, samen met alle ingediende adviezen en bijbehorende stukken, gepubliceerd worden op de volgende locaties voor een ieder om in te kunnen zien:

Winningsplan Opeinde:

–       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

–       Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten

–       Gemeentehuis Tietjerksteradeel, Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum

–       http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen:

–       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

–       Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten

–       http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Kennisgevingen van de ter inzage legging en de informatieavond zijn voorafgaand aan de ter inzage legging gepubliceerd in de “Drachtster Courant” en in de Staatscourant. Tijdens de 6 weken durende ter inzage legging wordt een informatieavond georganiseerd en kan een ieder zienswijzen indienen. De informatieavond zelf zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 van 17.00u tot 20.00u in de Vreewyk-zaal van het Fries Congrescentrum te Drachten en is voor een ieder toegankelijk. De opzet van deze informatieavond betreft een informatiemarkt zodat iedereen binnen kan lopen op een moment dat het hem of haar schikt. Het is geen plenaire sessie, dus als iemand later dan 17.00u binnenkomt, dan heeft diegene niet een deel van de discussie gemist en kan iedereen persoonlijk en direct te woord gestaan worden om vragen beantwoord te krijgen. Deze informatiemarkt is in nauw samenspraak met de betrokken gemeentes georganiseerd en alle bovengenoemde betrokken decentrale overheden zijn hier al ruime tijd van op te hoogte. Op deze informatiemarkt zullen vertegenwoordigers van de het ministerie van EZK, TNO, SodM en Vermilion aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden ten aanzien van de ontwerp-instemmingsbesluiten, de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen en de gevolgde procedure.

Na de ter inzage periode neemt de minister, de zienswijzen overwegend, een besluit op de instemming. Dit definitieve instemmingsbesluit is vatbaar voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervan worden wederom kennisgevingen van gepubliceerd in “Drachtster Courant” en de Staatscourant. Daarnaast krijgen indieners van een zienswijze op een van de ontwerp-instemmingsbesluiten hier een persoonlijke kennisgeving van thuisgestuurd.

Wat doet het bestuur van Dorpsbelang De Tike?

 

Binnen de gemeente zijn vertegenwoordigers van politieke partijen, leden van wijkraden en dorpsbelangen vertegenwoordigd in een werkgroep. Deze werkgroep zal, als uitdrukkelijke wens om nieuwe gasboringen in de gemeente te voorkomen, een petitie voorbereiden en deze aanbieden aan het bevoegd gezag. Vanuit het bestuur is de voorzitter deelnemer in deze werkgroep.

Nadere toelichting.
Op dit moment ligt er, in het kader van de Mijnbouwwet, een verzoek tot instemming met het winningsplan Opeinde en het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) voor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Graag wil ik u persoonlijk op de hoogte brengen van de stand van zaken bij deze procedures en de aanstaande informatieavond voor de ontwerp-instemmingsbesluiten op de winningsplannen van Vermilion en u hier ook van harte voor uitnodigen. In deze e-mail zal ik hierover wat uitleg geven.

 

–       Het winningsplan Opeinde betreft winning van aardgas uit het gasveld Opeinde vanaf de bestaande mijnbouwlocaties Opeinde-01/07, Opeinde-02 en Opeinde-04. Van deze locaties wordt met de bestaande productieputten Opeinde-01, Opeinde-02, Opeinde-04 en Opeinde-07 het gasveld Opeinde aangeboord binnen de huidige productieconcessie Leeuwarden.

 

–       Het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen betreft winning van aardgas uit de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Middelburen-01. Van deze locatie wordt met de bestaande productieputten Middelburen-01, Middelburen-02 het gasveld Middelburen aangeboord met de productieputten Middelburen-02 en Opeinde-03 wordt het gasveld Opeinde-Zuid aangeboord binnen de productieconcessie Leeuwarden. De productieput Middelburen-02 boort dus zowel het Middelburen-veld als het Opeinde-Zuid-veld aan.

Voor de wijze waarop het gas gewonnen wordt, stelt de operator een winningsplan op. Het winningsplan gaat onder andere in op de wijze en de duur van de winning, de verwachte of gewonnen hoeveelheden en de verwachtingen ten aanzien van bodembeweging. Vermilion heeft op 30 juni 2016 het winningsplan Opeinde ingediend en op 23 augustus 2016 het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen.

 

Momenteel is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig met de afronding van de ontwerp-instemmingsbesluiten op beide winningsplannen. Deze ontwerp-instemmingsbesluiten worden openbaar gemaakt op donderdag 26 april 2018. Na publicatie liggen de ontwerp-instemmingsbesluiten 6 weken ter inzage voor eenieder om in te zien en op te reageren door middel van een zienswijze. Om burgers te informeren over de ontwerp-instemmingsbesluiten op de winningsplannen ben ik bezig met de organisatie van een informatieavond in Drachten. Gedurende de procedure hecht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarde aan een open en transparante wijze om te communiceren met de betrokkenen en de omgeving. Daarom heb ik bij de organisatie van deze informatieavond nauw contact met de gemeenten Smallingerland en Tietjerksteradeel en in aanvulling daarop zou ik dan ook graag de plaatselijke belangen, dorpsbelangen en wijkverenigingen in de regio bij dezen persoonlijk op de hoogte willen brengen van deze ontwikkelingen rondom de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen.

 

Deze informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 van 17.00u tot 20.00u in de Vreewyk-zaal van het Fries Congrescentrum in Drachten. Graag wil ik aangeven dat voorzichtigheid is geboden wat betreft de informatieverstrekking om te voorkomen dat tegenstrijdige of verwarrende informatie zich gaat verspreiden.

Wat doet het bestuur van Dorpsbelang De Tike?

 

Binnen de gemeente zijn vertegenwoordigers van politieke partijen, leden van wijkraden en dorpsbelangen vertegenwoordigd in een werkgroep. Deze werkgroep zal, als uitdrukkelijke wens om nieuwe gasboringen in de gemeente te voorkomen, een petitie voorbereiden en deze aanbieden aan het bevoegd gezag. Vanuit het bestuur is de voorzitter deelnemer in deze werkgroep.