Categorieën
Geen categorie

Werkzaamheden op mijnbouwlocatie Tikewei bij Sumar

Het volgende bericht heeft het dorpsbelang ontvangen van Vermilion Energy. Omwonenden rondom de locatie ontvangen hierover een brief van Vermilion.

Met dit bericht informeren we u over de aankomende werkzaamheden op onze mijnbouwlocatie aan de Tikewei bij Sumar.

Kleine onderhoudswerkzaamheden
Vermilion Energy voert op 7 en 8 december onderhoudswerkzaamheden uit op de locatie ‘Opeinde 4’ aan de Tikewei bij Sumar. Door de activiteiten kan er overlast optreden in uw omgeving, zoals extra verkeersbewegingen. Ook zijn er medewerkers van ons op de locatie aan het werk.
De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 19.00 uur. Om de werkzaamheden goed uit te voeren, wordt de locatie verlicht wanneer dit nodig is. Door externe factoren, zoals weer of andere omstandigheden, kan de planning uitlopen.

Grote onderhoudswerkzaamheden
Maandag 14 december gaan we van start met grote onderhoudswerkzaamheden op de locatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mobiele installatie, welke dag en nacht zichtbaar zal zijn op de locatie. De verwachting is dat we 21 december klaar zijn. Ook hier kan door externe factoren de planning uitlopen.
Door de activiteiten kan er overlast optreden in uw omgeving, zoals extra verkeersbewegingen. Transporten zullen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. Daarnaast kan een gedeelte van de werkzaamheden niet onderbroken worden en vindt daarom ’s avonds en ’s nachts plaats. Hierdoor is de locatie in de avond en nacht verlicht.

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Kerst-wensboom op dorpsplein!

Wat hadden we vorig jaar een “bysûnder moai winterbarren” op het plein!

Daarom hebben we besloten om ook dit jaar weer een kerst-wensboom met lichtjes te plaatsen. De leerlingen van VSO Unyk hebben de boom geplaatst en opgetuigd.

We hopen dat er ook dit jaar weer vele warme berichten, herinneringen, tekeningen en/of wenskaartjes in de boom komen te hangen. We nodigen iedereen -jong en oud- van harte uit om mee te doen.

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Herinrichting dorsplein

Naar aanleiding van een enquête onder de inwoners van de Tike is gekeken wat de mogelijkheden zijn mbt het schoolplein.

Uit de enquête is gebleken dat er behoefte is om het school te veranderen in een dorpsplein. Met leden van de werkgroep hebben we de wensen uit de enquêtes geïnventariseerd en zijn we met elkaar aan het brainstormen gegaan.

Inmiddels is er een ontwerp van het nieuwe dorpsplein. Nieuwsgierig? Bekijk hieronder het ontwerp!

Categorieën
Geen categorie

Sint Maarten in De Tike gaat “gewoon” door

Kunnen de kinderen dit jaar wel Sint Maarten vieren? Jazeker, dat moet absoluut doorgaan, maar wel op een andere manier dan dat we gewend zijn. Voor de kinderen verandert er niet zoveel, kinderen mogen gewoon langs de deuren voor het zingen van een liedje.

Houd rekening met het volgende:

  • Ga alleen met het eigen gezin of in een klein groepje (max. twee volwassenen) met kinderen langs de deuren;
  • Verpak het snoepgoed;
  • Kinderen bellen zelf aan en houden afstand van de bewoner in de deuropening;
  • Ouders/begeleiders houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van de bewoner;
  • Heeft u gezondheidsklachten? Doe dan niet open. Leg het snoep eventueel voor de deur in een schaal/ mand zodat u de kinderen toch iets mee kunt geven.

Tip: wil je graag dat kinderen bij je aan de deur komen met Sint-Maarten, plaats dan een kaars of een lichtje voor het raam, zodat kinderen weten dat ze welkom zijn!

Categorieën
Geen categorie

Blaustirns voorzien van plaatsnaambordjes

Vandaag is de vogelkijkhut voorzien van bovenstaande plaatsnaambordjes.

Categorieën
Geen categorie

Annulering “Ontmoet Unyk”

Geachte Tikenieten,

In verband met de vele nieuwe corona besmettingen van afgelopen dagen, hebben wij moeten besluiten dat “Ontmoet Unyk” op 5 oktober helaas niet door kan gaan.
Wij zijn er blij met de vele enthousiaste aanmeldingen die wij van jullie la hebben mogen ontvangen! Wij hopen jullie uiteraard spoedig een nieuwe datum te kunnen sturen, waarop wij jullie in goede gezondheid kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Team Unyk

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Bezoek Waterking

Op 1 september hadden we de WATERKING in de Tike op bezoek!
Deze heeft de toegang vanaf de Leijen naar Dwerssleat (en dus ook onze haven) weer op diepte gebracht!
“Eltsenien kin wer sûnder akrobatische toeren út te heljen, yn en út farre…”

Categorieën
Dorpsbelang

Annulering jaarvergadering 2020

De Tike, 18 juni 2020

Zoals eerder door ons bericht, hebben we onze jaarvergadering die gepland stond voor woensdag 25 maart uitgesteld tot een nader moment. Hoewel de landelijke richtlijnen steeds verder worden versoepeld zien wij het voor de komende maanden niet mogelijk een jaarvergadering te houden, zoals we dit voorgaande jaren gewend waren.
Daarom hebben wij besloten dit jaar geen jaarvergadering te houden en deze voor volgend jaar maart weer te plannen. Mocht de wereld er in september/oktober van dit jaar heel anders uitzien, dan kunnen we altijd nog op dit besluit terugkomen.

Met hartelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang De Tike

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Unyk gaat door in De Tike!

Unyk: Onderwijs Zorg op maat gaat door in De Tike! Voor meer informatie klik hier.

Unyk is een vorm van onderwijs en zorg voor zeer moeilijk lerende jongeren (ZML) die intensieve begeleiding nodig hebben. Een groep die nu vrijwel nergens terecht kan en daardoor vaak al langere tijd thuis zit. Eindelijk kunnen we nu ook hen een plek bieden.

Een plek voor ZML-jongeren in De Tike

Unyk is een initiatief voor ZML-jongeren van 11 t/m 16 jaar. Het is bedoeld voor het onderwijzen aan en begeleiden van gedragsmoeilijke ZML-jongeren vanuit het speciaal onderwijs. Deze jongeren zijn niet of nauwelijks (voor korte of langere termijn) in staat om zich te kunnen voegen in een reguliere schoolse setting (speciaal onderwijs) en zullen anders niet naar school kunnen gaan.

Bron: VSO Talryk
Categorieën
Dorpsbelang

Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten

It Ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat ferpleatst in harksit oer gaswinning om Drachten hinne nei Fryslân ta. Op 15 jannewaris wurdt de harksit op twa ferskate tiidstippen hâlden yn Drachten, sadat tsientallen beswiermakkers derby wêze kinne.

Lês hjir mear oer fia dizze link op omropfryslan.nl:

Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten

U kunt nog tot 27 december bezwaar maken tegen winningsplan “Opeinde-Zuid en Middelburen”!!!
Heeft u dit reeds gedaan óf gaat u dit nog doen? Stel het Dorpsbelang en Tsjingas hiervan op de hoogte alstublieft!