Categorieën
Geen categorie

AED/ reanimatie training

Het heeft even geduurd, maar we hebben een datum gepland voor de reanimatie/ AED training.
 
Deze zal vrijdagavond 8 oktober om 19.30 uur plaats vinden in het dorpshuis van de Tike.
 
Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar. Wil je deelnemen aan deze training, geef je dan op via dorpsbelangdetike@hotmail.com
 
Mochten er nog vragen zijn over deze training, dan horen wij het graag,
 
Coördinator AED
Jillard Faber
Categorieën
Geen categorie

Enquête over aardgasvrije gemeente

Wil jij meedenken over een duurzame en aardgasvrije gemeente? Dat kan! We nodigen je van harte uit om jouw tips, ideeën en eventuele zorgen te delen via een online vragenlijst. Daarnaast horen we graag aan welke informatie je behoefte hebt en hoe je betrokken wilt worden.

Net als de rest van Nederland moet ook gemeente Smallingerland in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Dit is een grote verandering voor iedereen. Zo zijn we op zoek naar andere manieren om onze huizen en gebouwen te kunnen verwarmen. En is het nodig om energie te besparen en schone energie op te wekken.

De gemeente is benieuwd hoe jij, als inwoner van Smallingerland, hier tegenover staat. Heb jij je huis bijvoorbeeld al (deels) verduurzaamd? Ben je dat nog van plan of misschien juist niet? En hoe kan de gemeente hierbij helpen? Laat het ons weten via de online vragenlijst. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Vul vóór maandag 7 juni de vragenlijst in via www.smallingerlandaardgasvrij.nl. Liever een vragenlijst op papier? Dat kan ook. Neem daarvoor contact op met onderzoeksbureau Citisens via tel. 0800-75 75 755 (gratis). Zij sturen je de vragenlijst dan toe. Citisens is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur. Alvast hartelijk dank voor je betrokkenheid!

Categorieën
Geen categorie

Opschoon ommetje

Vandaag, 28 april 2021, hebben kinderen uit de Tike het dorp weer schoongemaakt. Ondanks een lage opkomst hebben we toch behoorlijk wat vuil opgehaald.

De kinderen waren erg fanatiek en vooral rommel uit de sloot halen, was een grote uitdaging, maar met een kletspoot en een lekke laars lukte het dan toch.

De Tike ligt er in ieder geval weer keurig bij.

Allemaal ontzettend bedankt voor jullie hulp!

002
« van 5 »
Categorieën
Dorpsplein Geen categorie

Startsein NK Tegelwippen

Vanmiddag (21 april 2021) was op het schoolplein van VSO Unyk het startsein voor het het NK Tegelwippen.

De gemeenten Smallingerland en Heerenveen dagen elkaar in de maand mei uit om zoveel mogelijk tegels te wippen op particuliere terreinen en bij scholen.

Na een welkomstwoord door Bettie Elverdink, lid werkgroep nieuw dorpsplein, vertelde wethouder Maria le Roy over het doel van deze actie. Hierna gingen de wethouder en werkgroep lid Gosse Wijnsma de eerste tegels wippen.  

Na het wippen van de tegels werd het witte zand afgegraven en vervangen door potgrond, waarna de aanwezig kinderen plantjes konden planten. Er is gekozen om de plantjes te planten bij het prachtig nieuwe insectenhotel, welke gemaakt is door leerlingen van VSO Unyk. Het insectenhotel is het eerste onderdeel van het nieuwe dorpsplein wat gerealiseerd is.

Dit startsein is  voor ons  dorp, tevens het  startsein voor het nieuwe dorpsplein, waar jong en oud elkaar straks buiten kunnen ontmoeten.

Ivm de huidige Corona maatregelen waren  de kinderen t/m 12 jaar uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Kinderen, die niet alleen naar het plein konden komen, mochten uiteraard hun ouder(s) of verzorgers meenemen.

Werkgroep Dorpsplein

Groenere tuinen door het NK Tegelwippen! Het kampioenschap is gestart! – Smallingerland

Categorieën
Geen categorie

Opschoon-ommetje

Woensdagmiddag 28 april a.s. om 16 uur organiseert Dorpsbelang de Tike het jaarlijks opschoon-ommetje (Himmeldei).

De opruimbeurt is dit jaar hard nodig, omdat vorig jaar het schoonmaken van de Tike niet door is gegaan i.v.m. het Corona-virus. Alle kinderen in de basisschool leeftijd kunnen meedoen. Na het verzamelen bij het dorpshuis, vertrekken we in groepjes om het zwerfvuil in de Tike te verzamelen. Uiteraard zijn volwassenen ook welkom, ieder groepje heeft namelijk een begeleider nodig.

Dit jaar kunnen we in verband met het Corona-virus niet met elkaar patat eten, maar na afloop ligt er een verrassing voor jullie klaar.

Meedoen? Kom op 28 april om 16.00 uur naar het Dorpshuis. We rekenen op jullie komst!

Ook bij deze activiteit graag de huidige Corona maatregelen in acht nemen.

Met hartelijke groet en tot ziens,

Dorpsbelang De Tike

Categorieën
Dorpsbelang

Toekomst brug(bediening) Eastermar

Zoals u wellicht heeft gehoord of gelezen, is de gemeente Tytsjerksteradiel bezig met de toekomstige bediening en/of het vernieuwen van de brug bij Eastermar. De brug bij Eastermar ligt over de Lits-Lauwersmar vaarroute. Dit is de vaarroute tussen Drachten en het Lauwersmeer.

Dorpsbelang heeft een brief van de gemeente Tytsjerksteradiel ontvangen over de toekomstige bediening en/of vernieuwing van de brug bij Eastermar.

Er zijn vier varianten op een rij gezet:
• Variant 1 en variant 4 waarbij de bestaande beweegbare brug blijft bestaan;
• Variant 2 waarbij een nieuwe beweegbare brug wordt gebouwd;
• Variant 3 waarbij een nieuwe vaste brug met een doorvaarthoogte van 3,00m wordt gebouwd.

In de brief wordt verwezen naar de volgende website: www.t-diel.nl/besluitenlijst. Hier kunt u via de persbesluitenlijst van 2 februari de stukken over de “Variantenstudie Brug Eastermar” vinden.

Mocht u meer informatie willen hebben kunt u contact opnemen met Dorpsbelang of direct met de gemeente Tytsjerksteradiel.

Categorieën
Geen categorie

Annulering jaarvergadering

In verband met de huidige situatie rondom het Corona-virus hebben wij als bestuur besloten om de jaarvergadering van 24 maart a.s. uit te stellen naar september van dit jaar.

Categorieën
Geen categorie

Inspiratie- en netwerkbijeenkomst

Categorieën
Geen categorie

Landschapsherstelproject

 

Ben je grondeigenaar en wil je elzensingels of houtwallen laten herstellen en aanleggen? Binnenkort starten we met de inventarisatie voor het landschapsherstelproject. Hiervoor gaan leden van onze schouwcommissie en medewerkers van Landschapsbeheer Fryslân bij grondeigenaren langs.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op onze website http://www.noardlikefryskewalden.nl/nieuws/project-voor-landschapsherstel-noardlike-fryske-walden-van-start/

Categorieën
Geen categorie

Gaswinning

Gaswinning Smallingerland – plannen voor meer en langer

 

Gasproducent Vermilion heeft een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om in de gemeente Smallingerland langer en vooral veel meer gas te mogen winnen.  Vermilion wil gaan winnen vanuit bestaande gaswinlocaties gelegen in Middelburen/Opeinde Zuid en Nijega. De gasvelden die vanuit deze locaties worden aangeboord liggen onder Middelburen, Nijega en Opeinde, maar ook onder Oudega, de Wilgen, Rottevalle,  Boornbergum en een groot deel van Drachten.

 

8 jaar langer, 10 x zoveel

Vermilion vraagt toestemming aan het Ministerie van EZK voor uitbreiding. Daarvoor heeft Vermilion vorig jaar het winningsplan ‘ Middelburen en Opeinde Zuid’  ingediend. Het gaat om winning uit gasvelden waar al uit gewonnen wordt en om winning uit een nieuw, onderliggend gasveld. Vermilion wil daarvoor de bestaande putten uitbreiden of aanpassen.   Gevraagd is om 8 jaar langer en om 10 x zoveel te winnen dan wat staat in het huidige winningsplan. Tussen 2018 en 2028 gaat het om maximaal 410 miljoen nm3 aardgas.

 

Zienswijze

Vermilion bezit het winrecht (concessie) maar bij nieuwe of gewijzigde aanvragen hoort een winningsplan. Dit plan is voor advies voorgelegd aan o.a. de Gemeente, Waterschap en Provincie Fryslân. In de komende maanden neemt de minister een voorlopig besluit. Dat wordt voorgelegd, waarna er ook voor inwoners gedurende zes weken gelegenheid is om hierop te reageren. Dit heet een ‘zienswijze’. Vanaf het moment dat het voorlopige besluit bekend gemaakt wordt geldt een termijn van 6 weken om een zienswijze in te kunnen dienen tegen de plannen. Als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de extra gaswinning dan is de conclusie dat er draagvlak is. Daarnaast is er zonder zienswijze geen beroep tegen de plannen mogelijk.

 

Negatief advies Gemeente

Gemeente Smallingerland heeft negatief geadviseerd op de aangevraagde uitbreiding. Vorig jaar is vanuit de werkgroep ‘Geen nieuwe gaswinning Smallingerland’ bij de minister aangegeven dat in de Gemeente geen draagvlak is voor nieuwe, meer of langere gaswinning. Nederland gaat immers van het gas af en de minister heeft afbouw van winning beloofd. De kraan in Groningen wordt dichtgedraaid. De Minister heeft daarbij beloofd dat de kleinere gasvelden dit niet hoeven te compenseren. Toch zijn er in Friesland momenteel meerdere aanvragen voor nieuwe, meer of langere gaswinning.

 

Schade

Gaswinning raakt de leefbaarheid van de omgeving. Op de kaartjes  (z.o.z.) is goed te zien om welk gebied het gaat. O.a. bodemdaling is een gevolg. Een groot gebied kan hiermee te maken krijgen. De inwoners op het gasveld zelf, maar ook enkele kilometers in de omtrek. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het gebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Er is geen goede schaderegeling. Er zijn nog meer onwenselijke effecten. Gaswinning gaat met behulp van chemicaliën. Op de langere termijn kan dit negatieve effecten hebben voor de bodem en water. Ander zorgpunt is dat er twijfel is over de veiligheid van de oude gasputten.  Hier loopt onderzoek naar. Verder is het zo dat gebruik van gas leidt tot CO2-uitstoot en bijdraagt aan klimaatschade. Uitbreiding van gaswinning past niet bij de inspanningen van de gemeenten en inwoners voor energietransitie.

 

Geen draagvlak

De eerder genoemde werkgroep heeft in oktober 2018 inzichtelijk gemaakt dat er geen draagvlak is voor meer gaswinning in de gemeente. 1.500 handtekeningen zijn aangeboden aan Minister Wiebes. De werkgroep in de huidige vorm is opgeheven. Een deel heeft zich aangesloten bij de Stichting Tsjingas uit Nij Beets. Gezamenlijk hebben zij een nieuwe brede groep mensen bijeengebracht.  Deze groep realiseert zich dat we morgen niet van het gas af kunnen. Gas blijft nog een aantal jaren nodig. Winning vanaf de Noordzee in plaats vanaf land is wellicht ook een alternatief. Maar afbouwen kan wel. Er kan meer gedaan worden aan het terugbrengen van de vraag naar gas. Er kan meer ambitie getoond worden om over te stappen op duurzame energie.

 

Meer informatie

Mocht u meer willen weten of een zienswijze willen indienen, dan ondersteunen wij u graag. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Tsjingas via tsjingas@hotmail.com