Categorieën
Geen categorie

Bezoek burgemeester

Maandag 17 januari  zijn de burgemeester van Smallingerland Dhr. Jan Rijpstra en Erik Kort ( wijkmanager gemeente Smallingerland ) in de Tike op werkbezoek geweest. Op het schoolplein, waar ze werden opgewacht door twee bestuursleden van het Dorpsbelang, hebben ze eerst koffie gedronken en de ontwikkeling van het nieuwe schoolplein bekeken. Daarna tijdens een wandeling door het dorp en de historische paden zijn er een aantal zaken die in het dorp spelen ( woningmarkt, onderhoud wegen etc.) besproken met de burgemeester en wijkmanager. De burgemeester probeert eens per jaar of twee jaar op deze manier in het dorp te komen om zo op de hoogte te blijven over wat er speelt in de Tike.

Categorieën
Dorpsbelang

Transitievisie Warmte 2021 – gemeente Smallingerland

Eind vorig jaar is de transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad en daarmee definitief geworden. In deze visie staat welke warmte-alternatieven er in Smallingerland komen ter vervanging van aardgas en wanneer. 

Het uitgebreide rapport van de transitievisie kun je hier downloaden of kijk voor meer informatie op duurzaamsmallingerland.nl