Categorieën
Geen categorie

Onderzoek naar Wonen in kleine dorpen door FSP

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onderzoekt de verhuismotieven van inwoners van kleine dorpen in Zuidoost Friesland. We willen hiervoor graag mensen interviewen. We zijn daarom op zoek naar mensen die in de afgelopen twee jaar in uw dorp zijn komen wonen of juist vanuit uw dorp zijn vertrokken naar een grotere plaats. Onze vraag is of u ons met een aantal van hen in contact kan brengen.

Het FSP is een onafhankelijk onderzoeksinstituut in de provincie Fryslân. We onderzoeken waarom mensen zich vestigen of juist vertrekken uit een klein dorp in de regio Zuidoost Friesland. Zo krijgen we inzicht in hoe aantrekkelijk het wonen is in een klein dorp. De mensen die geïnterviewd worden kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden aan hun woonomgeving en woning en hun verhuismotieven. Deze informatie kan dorpen inzicht geven. Ook gemeenten en woningcorporaties kunnen gebruik maken van de resultaten van dit onderzoek voor de verbetering van beleid.  

Concreet zoeken we tien inwoners uit de gemeente Smallingerland die voor dit onderzoek geïnterviewd willen worden. Het interview kan telefonisch of digitaal, duurt 30-45 minuten en kan op ieder gewenst moment plaatsvinden. Kent u mensen die in de afgelopen twee jaar in uw dorp zijn komen wonen? Of kent u mensen die recent zijn vertrokken naar een groter dorp/stad? Vraag dan of ze mee willen doen aan ons onderzoek.

Indien u interesse heeft kunt u dit aangegeven bij het Dorpsbelang. Zij sturen in dat geval uw gegevens door aan het FSP.