Categorieën
Dorpsbelang

Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten

It Ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat ferpleatst in harksit oer gaswinning om Drachten hinne nei Fryslân ta. Op 15 jannewaris wurdt de harksit op twa ferskate tiidstippen hâlden yn Drachten, sadat tsientallen beswiermakkers derby wêze kinne.

Lês hjir mear oer fia dizze link op omropfryslan.nl:

Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten

U kunt nog tot 27 december bezwaar maken tegen winningsplan “Opeinde-Zuid en Middelburen”!!!
Heeft u dit reeds gedaan óf gaat u dit nog doen? Stel het Dorpsbelang en Tsjingas hiervan op de hoogte alstublieft!

Categorieën
Geen categorie

Midwinterbarren 14 december 2019

Midwinterbarren 2019