Categorieën
Geen categorie

Fietst u graag in Fryslân? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening!

Fietst u graag in Fryslân? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening!

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen we meer mensen op de fiets krijgen door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Heeft u aandachtspunten of tips? Wij willen graag uw mening horen!
In 2019 ligt de prioriteit van de Fietsagenda op:
• Het uitvoeren van een Quick scan hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslân: wat zijn de belangrijkste fietsroutes en welke routes moeten verbeterd worden?
• Het uitvoeren van een Tracéstudie snelfietsroute Heerenveen – Drachten: waar moet deze route komen te liggen en hoe moet deze er uit komen te zien?

Wij horen graag uw mening!
Vul de enquête in op: www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan