Categorieën
Geen categorie

Plannen tot nieuwe gaswinning in onder andere Smallingerland wellicht in ander perspectief gesteld!!

Op donderdag 11 juli publiceren de vier regionale omroepen in het Noordoosten van het land een eerste verhaal over kleine gasvelden. De kans is nu natuurlijk groot dat de NOS hier ook melding van gaat maken. Ondanks ontkenning van het Ministerie van EZK concluderen de omroepen daarin dat het tempo bij de gaswinning vanuit de kleine velden fors wordt opgevoerd. Dat baseert men op basis van vijftien winningsplannen die onder de loep zijn genomen. Daaruit blijkt dat meerdere gasvelden sneller worden leeggehaald. Verder blijken er veel plannen te bestaan om vanuit bestaande putten – die na jaren weer in ere worden hersteld – nabij die putten gelegen nieuwe velden worden aangeboord. De risico’s daarbij zijn nog onvoldoende onderzocht.

Als gevolg van door leden van de vereniging van Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat geleden schade in het voortraject (seismisch onderzoek van oktober 2017 verricht door Vermilion Energy) volgt het bestuur de ontwikkelingen nauwlettend. De boorput welke Vermilion in Smallingerland nieuw leven in wil blazen staat op de Steven 26 in Drachten; één van de vijftien locaties dus. Deze put ligt per slot op 1.300 meter van Buitenstverlaat, 1.900 meter van De Wilgen en 2.500 meter van Smalle Ee. Eigenlijk ligt ieder Smallingerlands dorp hemelsbreed maximaal 6 kilometer van deze boorput af. Om die reden heeft onder andere bestuurslid Oebele Veenstra van voornoemde vereniging zitting genomen in de werkgroep tegen nieuwe gasboringen in Smallingerland.

Donderdag 11 juli om 07.00 uur komen de eerste artikelen online. Om 17.00 is in de nieuwsuitzendingen op Rtv Noord, Rtv Drenthe, Omrop Fryslân (in programma Hjoerd) en Rtv Oost aandacht voor de zorgen die leven. Die zorgen worden o.a. uitgesproken door voornoemd bestuurslid. De werkgroep gaat ervan uit dat de omroepen de komende maanden met de nodige vervolgverhalen te komen. De uiting van zorg is ook al doorgedrongen tot in de Tweede Kamer, mogelijk leidend tot Kamervragen. Vrijdag verschijnen er ook nog publicaties.

Wij bevelen u aan om de hierboven beschreven nieuwsrubrieken te volgen. Verder vragen wij u deze informatie te delen.