Categorieën
Geen categorie

De tuinambassadeur

 

Beste vrijwilligers binnen dorpsbelangen en wijkraden,

De gemeente doet sinds 2018 mee aan de landelijke Operatie Steenbreek. Binnen Operatie Steenbreek werken gemeente en het waterschap aan een groenere leefomgeving. Een groenere omgeving heeft een aantal grote voordelen, zoals minder wateroverlast en verhogen biodiversiteit, beleving en verkoeling. Eerder organiseerden we daarvoor de actie Tegel eruit, plant erin. Inwoners kregen in ruil voor een tegel een plant. Het doel: steeds meer groene tuinen. Op zaterdag 23 maart 2019 wordt deze actie weer gehouden bij Intratuin in Drachten (tussen 10:00 en 15:00 uur).

Gratis advies van tuinambassadeur

Binnen onze gemeente worden in het kader van Operatie Steenbreek tuinambassadeurs ingezet. Vanaf deze zomer beschikt de gemeente over een team van zo’n 10 tuinambassadeurs. Om de tuin te vergroenen kunnen bewoners advies inwinnen bij een tuinambassadeur. Met een tuinambassadeur kan aan het einde van deze winter al een advies worden ingewonnen en inspiratie worden opgedaan om in het voorjaar aan de slag te gaan. De tuinambassadeur helpt de bewoner met een schets voor een nieuw ontwerp en kan inspiratie geven voor een groenere tuin. Aandachtspunten daarbij zijn de kosten en het onderhoud. Vaak wordt gedacht dat groene tuinen meer onderhoud vragen, maar door een slimme inrichting kan een groene tuin juist onderhoudsvriendelijker zijn! Bewoners die graag een gratis tuinadvies van een tuinambassadeur willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van “Aanvraag tuinambassadeurs”.

Groene buurtinitiatieven

Asfalt, stenen en tegels zorgen voor een versnelde waterafvoer van regenwater. Daardoor kan wateroverlast ontstaan op lager gelegen plekken. Daarnaast zorgen stenen voor opwarming. Een tuin die vol met stenen ligt, is warmer dan een groene tuin en biedt een minder aantrekkelijke leefomgeving voor insecten en vogels. Daarom proberen we in nieuwe plannen zo weinig mogelijk stenen aan te brengen en zoveel mogelijk groen. Wellicht dat er binnen jullie dorp of wijk ook plekken zijn die jullie graag groener willen hebben. Hebben jullie een idee voor een groenere buurt? Mail dan jullie idee naar gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van “Idee voor een groene buurt”.

Wat vragen wij van jullie?

Zouden jullie de inzet van de tuinambassadeurs en mogelijke groene buurtinitiatieven onder de aandacht willen brengen bij jullie wijkbewoners door het bijvoorbeeld te delen via de Facebookpagina, Twitter-account, de wijkkrant of in gesprekken? Alvast grote dank! Zo kunnen we onze gemeente samen groener maken, zorgen voor een hogere biodiversiteit, een beter klimaat en een betere waterhuishouding. Ter inspiratie heb ik een artikel uit de Leeuwarder Courant bijgevoegd.

Mochten er aanvullende vragen of opmerkingen zijn, mail of bel gerust!

Met vriendelijke groet,

Date de Vries

Beleidsadviseur Water

Gemeente Smallingerland

0512-581234 | www.smallingerland.nl