Door de nieuwe wijkagent zijn onderstaande tips aangeleverd.   In de afgelopen jaren zagen we in de maanden november en december een forse toename van het aantal woninginbraken in Smallingerland. Dit jaar willen we dat niet weer! De politie is de komende weken dan ook extra alert op verdachte situaties. Maar ook u kunt hierbij […]