Het bestuur van het Dorpsbelang participeert in een werkgroep binnen de gemeente Smallingerland waarin politieke partijen en vertegenwoordigers van dorpsbelangen en plaatselijk belangen nauwlettend volgen wat er op het gebied van gaswinning speelt op dit moment en in de naaste toekomst wellicht. Begrijpelijk dat bestaande vergunningen (concessies) niet meer te keren zijn, maar de werkgroep [...]

Procedure op grond van de Mijnbouwwet Per 1 januari 2017 is de gewijzigde Mijnbouwwet in werking getreden. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop een besluit omtrent een winningsplan wordt voorbereid. Ten aanzien van een winningsplan en de advisering daarop zijn de artikelen 34, 35 en 36 van de Mijnbouwwet van belang. Een belangrijk punt [...]