Categorieën
Dorpsbelang

Opening fietstunnel

Op maandag 17 juli werd onder grote belangstelling de naam onthuld van de fietstunnel die de dorpen Nijega en De Tike verbindt. De naam is gekozen uit inzendingen die de inwoners van De Tike en Nijega hebben mogen aanleveren. Uiteindelijk is gekozen voor de naam:
De Wiksel.
In de eerste helft van de vorige eeuw lag aan de westkant van de Hearrewei een trambaan. Op de plek waar nu de fietstunnel is gerealiseerd, lag een wissel. Een stukje dubbel spoor, waar een paar wagons konden worden geparkeerd om te lossen. Het stukj dubbel spoor werd in de volksmond “De Wiksel” genoemd.
Onafhankelijk van elkaar hebben de heren Kampen en Kleiterp uit Nijega deze naam aangedragen.

In 2016 is een gedichtenwedstrijd uitgeschreven voor de kinderen van De Gielguorde. Ze mochten een gedicht maken over de Centrale As. Gekozen is voor het gedicht van Sigrid Swart. Het gedicht is samen met wethouder Ron van der Leck van de gemeente Smallingerland onthult.

Categorieën
Berichtenboek

Onderhoud historische paden 2017

Categorieën
Berichtenboek

Dodenherdenking 2017

Categorieën
Berichtenboek

Himmeldei 2017

Categorieën
Berichtenboek

Werkzaamheden centrale as

Alle inwoners krijgen hierover op verzoek van ons een huis aan huis bericht vanuit het projectbureau Centrale AS.

 

Fase 3.1 vanaf maandag 30 mei 2016 06.00 uur t/m maandag 13 juni 2016 10.00 uur (week 22 t/m week 24).

Fase 3.2 vanaf maandag 13 juni 2016 10.00 uur t/m vrijdag 24 juni 2016  19.00 uur (week 24 t/m week 25).

 

Op hoofdlijnen:

Eenrichtingsverkeer tussen Sumar en Nijega van 30 mei t/m 24 juni

 

Van maandag 30 mei t/m vrijdag 24 juni is de weg van Sumar naar Nijega (N356) in ��n richting afgesloten. Verkeer vanuit de richting Sumar dat naar de W�ldwei (N31) wil, moet omrijden via de rondweg Garyp. Verkeer vanaf de W�ldwei kan wel gewoon richting Sumar rijden. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets; zij kunnen gebruik blijven maken van de parallelweg.

 

Verkeersstromen:

Vanaf afrit N31 Drachten via N356 richting Burgum.

Vanaf afrit N31 Drachten niet richting Nijega.

Vanaf afrit N31 Leeuwarden niet richting Burgum.

Vanaf afrit N31 Leeuwarden wel richting Nijega.

 

Vanaf Nijega via de parallelweg en toerit N31 naar Leeuwarden en via parallelweg richting Burgum/ De Tike.

Vanaf Nijega via parallelweg niet via toerit N31 naar Drachten

 

Vanaf De Tike via parallelweg en toerit N31 naar Leeuwarden en via parallelweg richting Nijega.

Vanaf De Tike via parallelweg niet via toerit N31 naar Drachten.

 

Vanaf Burgum via rondweg Garyp (N913) richting Leeuwarden/Drachten (N31).

Vanaf Burgum richting Sumar/Garyp via de huidige situatie (Van Harinxmaweg/bypass om onderdoorgang Sumar/stoplichten Garyperhoeke en v.v.).

 

Het openbaar vervoer (Qbuzz) lijn 114 en 121 kan via de af- en toeritten N31 blijven rijden, de haltes blijven op de huidige plek gesitueerd.

Het openbaar vervoer komende vanaf Nijega gaat via de parallelweg en de toerit N31 Leeuwarden naar Garyp rijden en via de rondweg Garyp naar Burgum en v.v. De bestaande haltes langs de N356 bij De Tike en Joute van der Meerweg komen tijdelijk te vervallen.

 

 

Fase 4.1 vanaf vrijdag 24 juni 2016 19.00 uur t/m vrijdag 01 juli 2016 06.00 uur (week 25 t/m 26).

 

Op hoofdlijnen:

Weg Sumar-Nijega volledig afgesloten van 24 juni t/m 1 juli

 

Van vrijdag 24 juni 19.00 uur tot vrijdag 1 juli 23.00 uur is de weg tussen Sumar en Nijega volledig afgesloten in beide richtingen. Verkeer tussen Sumar en de Nijega moet dan omrijden via de rondweg Garyp. Fietsers en voetganger kunnen gebruik blijven maken van de parallelweg langs de N356.

 

Verkeersstromen:

N356 is afgesloten tussen Nijega en Burgum en v.v.

Verkeer wordt omgeleid via rondweg Garyp (N913).

 

Vanaf Drachten is de afrit N31 richting Burgum en Nijega afgesloten, zowel overdag als �s nachts.

 

De afrit N31 vanaf Leeuwarden is overdag open (van 06.00 uur tot 19.00 uur) en �s nachts afgesloten (van 19.00 uur tot 06.00 uur). Hetzelfde geldt voor de toerit N31 naar Leeuwarden.

Dit betekent:

Overdag en �s nachts vanaf afrit N31 Leeuwarden nietrichting Burgum.

Overdag vanaf afrit N31 Leeuwarden wel richting Nijega (van 06.00 uur tot 19.00 uur). Deze route is �s nachts afgesloten (van 19.00 uur tot 06.00 uur).

 

Overdag vanaf Nijega via de parallelweg en toerit N31 naar Leeuwarden en via parallelweg richting Burgum/  De Tike(van 06.00 uur tot 19.00 uur). Deze route is �s nachts afgesloten (van 19.00 uur tot 06.00 uur).

 

Overdag vanaf De Tike via parallelweg en toerit N31 naar Leeuwarden en via parallelweg richting Nijega (van 06.00 uur tot 19.00 uur). Deze route is �s nachts afgesloten (van 19.00 uur tot 06.00 uur).

Vanaf De Tike via parallelweg niet via toerit N31 naar Drachten.

 

Het openbaar vervoer (Qubuzz) lijn 114 en 121 kan deze week niet via de af- en toeritten N31 rijden.

Qubuzz werkt dan met een vraagafhankelijke pendeldienst om de mensen te laten opstappen bij Garyp

 

Overdag gaat het openbaar vervoer komende vanaf Nijega via de parallelweg en de toerit N31 Leeuwarden naar Garyp rijden en via de rondweg Garyp naar Burgum en v.v. De bestaande haltes langs de N356 bij De Tike en Joute van der Meerweg komen tijdelijk te vervallen. �s Nachts (van 19.00 uur tot 06.00 uur) vervalt deze route.

 

Fase 4.2 vanaf vrijdag 01 juli 2016 t/m vrijdag 20 augustus 2016 (week 26 t/m 33).

Onduidelijk of in deze fase het verkeer weer in twee richtingen over de N356 kan rijden of dat er toch nog een periode alleen verkeer in noordelijke richting mogelijk is.

Nadere communicatie volgt.

 

Fietsers:

Fietsverkeer blijft in elke fase in beide richtingen mogelijk.

Categorieën
Berichtenboek

Sintrale As

Gaat u mee op reis langs bijzondere locaties rondom de Sintrale As?
Onder de naam ‘de pASsant’ organiseert stichting Keunstwurk samen met de dorpen langs de Sintrale As een theatervoorstelling langs verschillende locaties.

De pASsant neemt u mee op avontuur langs plekken waar u nog nooit bent geweest. Als pASsant reist u met een bus langs verschillende locaties. In iedere bus zitten �gidsen� die op een theatrale manier van de tocht een gezellig maar ook informatief avontuur maken. Bij iedere locatie stappen de passagiers uit de bus. Elke locatie is uniek en bijzonder. Vrijwilligers uit de betreffende dorpen maken zelf hun eigen voorstelling van ongeveer 20 minuten. Met dans, theater, zang en muziek maken zij de voorstelling tot een bijzondere belevenis om nooit te vergeten.

Samenwerkingen
Bij dit unieke evenement zijn vele vrijwilligers betrokken uit de omgeving van de Sintrale As. De voorstellingen op de routes zijn bedacht en uitgevoerd door inwoners van de locaties. Binnen de dorpen zijn samenwerkingen ontstaan, die gewoonlijk minder snel tot stand komen. Niet alleen verschillende culturele verenigingen, maar individuele personen, bedrijven en niet culturele verenigingen hebben elkaar opgezocht.

Kaartverkoop
Kaarten � � 7,50 kunt u online bestellen op www.lawei.nl. De kaartopbrengst van dit evenement gaat naar het goede doel: Stichting Leergeld.
Let op! De voorstelling is helaas ongeschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Keunstwurk. Telefoon: 058 234 34 34

Kijk voor meer informatie op onze website: www.depassant.frl  

Volgt ons ook op Facebook: www.facebook.com/depassant en twitter:@depassant2016

 

Waarom de pASsant?
De Sintrale As gaat begin oktober 2016 open voor autoverkeer.  Vanuit de inwoners van Noordoost Frysl�n zijn verschillende idee�n ingebracht voor activiteiten rond de opening van de nieuwe autoweg. Deze idee�n zijn gebundeld in het programma �Foar�t oer de As�. Rond de zomer van 2016 vinden er verschillende festiviteiten plaats: een culturele reis, een iepenloftspul, een grote braderie en een sportevenement. Deze festiviteiten zijn georganiseerd en ge�nitieerd door verschillende organisaties, zoals Stichting Keunstwurk, verschillende ondernemers, Iepenloftspul Burgum en Rotaryclubs Bergum, Dokkum en Lauwersland. Provincie Frysl�n (project De Centrale As) faciliteert hierin.

Categorieën
Berichtenboek

Gift Rabobank

Afgelopen week heeft het Dorpsbelang � 200,00 euro van Jan Andries Kooistra ontvangen. Jan Andries werkt bij de Rabobank en mocht namens de Rabobank een gift van � 200,00 doen welke besteed moet worden aan een algemeen belang. Een AED dient een algemeen belang. De Rabobank onderschrijft dit en afgelopen dinsdag is de cheque door Jan Andries aan een aantal leden van het Dorpsbelang overhandigd. Jan Andries en Rabobank, bedankt!

Het dorpsbelang wil het bedrag van � 200,00 besteden aan de AED. Het onderhoud en de jaarlijkse opleiding van de 20 AED-ers in ons dorp kosten veel geld.

Categorieën
Dorpsbelang

Drachten

De schop kan de grond in voor de realisatie van zeven woningen aan de Master de Jongwei in De Tike. De gemeenteraad van Smallingerland gaf dinsdagavond haar fiat voor het initiatief van Wierd Wagenaar.
Op de plek moeten twee goedkope twee-onder-één-kap woningen en drie vrijstaande huizen komen. GroenLinks wilde graag verankerd hebben dat het gaat om betaalbare woningen, maar volgens wethouder Ron van der Leck moet Smallingerland het doen met de toezegging van de initiatiefnemer, omdat het geen gemeentegrond betreft. “Dat is geen garantie, maar er is geen aanleiding om te denken dat de initiatiefnemer een andere intentie heeft.” Volgens andere partijen heeft Wagenaar zelfs aangegeven dat er na de laatste Ronde Tafelbijeenkomst belangstelling is getoond voor de goedkope koopwoningen.