Categorieën
Onderwijs

Nieuws over basisschool De Gielguorde

Na lange tijd in onzekerheid te hebben verkeerd is nu formeel bekend gemaakt dat de Gielguorde, de basisschool in De Tike, in ieder geval tot en met het schooljaar 2020-2021 geopend blijft. Of dit na dit schooljaar zal worden voortgezet hangt onder andere af van de ondergrens van minimaal 35 leerlingen. Tijdens de jaarvergadering van het Dorpsbelang op 19 april a.s. zal het bestuur op dit voor De Tike heuglijke nieuws nader ingaan en zal vanuit het PCBO een toelichting worden gegeven.